MKORS CARMEN EXTRA SMALL

MKORS CARMEN EXTRA SMALL

₫450,000Giá

Hàng nhà máy mà chất lắm ạ.

Mẫu siêu sang, hàng dư nguyên phụ liệu lắp ráp, chất miễn chê.

Size 24 x 12 cm, vừa plus,.. chất da PvC logo dày bền.