TEXTURED CHAIN HANDLE BAG

TEXTURED CHAIN HANDLE BAG

₫550,000Giá

Hot items trở lại và vẫn lợi hại như xưa.

Sang hết sức cùng chất da vân phong cách.

Size 24 x 14 cm.